PROROK CZ. 2

W pierwszej części (wpis Prorok) skupiłem się na podobieństwach starych proroków i nas współcześnie żyjących. To rozważanie poświęcam różnicom, których, w moim odczuciu, jest równie dużo.

WIĘCEJ