RELIGIA I KULTURA

Religia jest nierozerwalnie związana z kulturą, a kultura ulega zmianom powoli na przestrzeni pokoleń.  

Możemy i powinniśmy mieć swój wpływ na kulturę, a tym samym na zjawiska religijne – indywidualne i masowe. Wymaga to jednak cierpliwości i dalekosiężnej wizji, zwykle wykraczającej poza długość własnego życia.