GDZIE JESTEŚMY?

Biblijna narracja posiada pewien powtarzający się wzór. Możemy powiedzieć, że większość opisanych w niej historii zawiera pewne stałe elementy.

WIĘCEJ