RELIGIA I KULTURA

Religia jest nierozerwalnie związana z kulturą, a kultura ulega zmianom powoli na przestrzeni pokoleń.

WIĘCEJ