SKANDAL ZBAWIENIA

Podążać drogą Mesjasza, to znaczy być zwykłym człowiekiem, mówić normalnie, nie próbować być kimś wyjątkowym, nie rozpaczać nad swoim wyglądem, kochać jak naiwny głupiec, potrzebować innych. To chcieć naśladować Mesjasza w Jego słabości i człowieczeństwie.

WIĘCEJ