PODZIELMY SIĘ CHLEBEM I WINEM

Chrześcijanie lubią mieć rację. Również w temacie Wieczerzy, sakramentu Komunii, jak kto woli nazwać. Nic zatem dziwnego, że posiłek symbolizujący naszą jedność stał się paradoksalnie przyczyną podziałów.

WIĘCEJ