TEOLOGIA ZMIENNĄ JEST

Teolog Curt Whiteman kiedyś stwierdził, że nasze teologie pochodzą z przeszłości, są sumą przemyśleń poprzednich pokoleń. Teologia podlega ciągłej przemianie. Nigdy nie jest statyczna.

WIĘCEJ