POCIESZYCIEL

W ewangelii Jana Duch Święty kilkakrotnie nazwany jest Pocieszycielem. Co mi przychodzi na myśl, gdy słyszę słowo Pocieszyciel? Stwórca rozumiejący kruchą naturę ludzką, wspierający zasmuconego człowieka. Troskliwy, wyrozumiały, dobry. Jak ogrodnik, delikatnie pielęgnujący roślinę.

WIĘCEJ